ASIFOOD NEWS 

0

Nộp tóm tắt bài báo cho IAST – 2018

Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng kính mời các nhà khoa học gửi tóm tắt và tham gia iAsT-2018 (sẽ được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh từ ngày 13-17 tháng 6 năm 2018).   Website : SERS Conferenc

0

IFIFS 2018_vi

Hội thảo “Đổi mới trong nguyên liệu thực phẩm và an toàn thực phẩm” (IFIFS-2018)     https://www.facebook.com/events/1927675390833541/

0

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 !

Chúng tôi chúc bạn một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và yên bình. Chúng tôi chúc bạn một năm mới với các công việc hiệu quả để củng cố và cải thiện mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, chuyên gi