ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขณะนี้ได้เปิดรับบทคัดย่องาน IAST – 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Nong Lam นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 สนใจดูได้ที่เว็บไซต์:

Website : SERS

Conference อีเมล: : sersconference@gmail.com ; iAsT2018conference@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

Zhou Yu

Leave a Comment