ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2560 ทีม DEFIS แห่ง Montpellier Supagro และ Agreenium ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของเอเซียนในโครงการ AsiFood

 

Zhou Yu

Leave a Comment