Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017, nhóm nghiên cứu DEFIS của Montpellier Supagro cùng Agreenium đã tiếp đón các giáo sư đến từ các trường đại học châu Á để ký kết dự án.

Zhou Yu

Leave a Comment