Viện Công nghệ Campuchia (ITC) là một tổ chức giáo dục đại học Campuchia được thành lập năm 1964 bởi sự hợp tác của Liên Xô cũ. Hơn 10000 sinh viên đã tốt nghiệp ITC. Họ hiện đang tích cực làm việc nhằm phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội của Campuchia. Trong vấn đề toàn cầu hoá hiện nay và biến đổi nhanh chóng của các công nghệ mới, mối quan tâm chính của ITC là đóng vai trò hiệu quả trong xã hội Campuchia và để đạt được mục tiêu phát triển để cải thiện hệ thống giáo dục. Mục tiêu chính là giáo dục chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên được cung cấp kiến thức về kỹ thuật và kỹ năng phân tích cho phép tích hợp và phát triển trong thị trường lao động.

.

itc

Bên cạnh các hoạt động học tập, ITC góp phần duy trì sự phát triển bền vững và giảm sự bất bình đẳng trong xã hội thông qua hoạt động nội bộ và mở rộng ra nước ngoài và cách sinh viên của họ được thừa nhận.

Ngày nay, ITC đang ở giao điểm của khu vực Đông Nam Á và toàn cầu, nơi một số mạng lưới lớn là các đối tác bao gồm:

– Tổng công ty Pháp

– Đại học Universitaire de la Francophonie (AUF)

– La communauté Française de Belgique (CUD)

– Mạng lưới Đại học Asean / Phát triển Giáo dục Kỹ thuật Đông Nam Á

– Mạng lưới nghiên cứu và nghiên cứu khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

– Mạng lưới Internet

ITC đã thực hiện nhiều thỏa thuận hợp tác với các trường đại học châu Âu, khu vực và địa phương. Các thỏa thuận này giúp nâng cao chất lượng của chương trình giáo dục, tạo ra các bằng cấp mới và cho phép cộng tác trong các dự án nghiên cứu mới và tính di động của giáo viên và học sinh. ITC cũng đặc biệt quan hệ với một số lượng lớn các công ty Campuchia và các công ty đa quốc gia có chi nhánh trên khắp Campuchia. Ngoài các trao đổi thường xuyên, ITC đã phát triển một chương trình Giáo dục thường xuyên và triển khai dịch vụ phòng thí nghiệm trọng điểm.

Trong năm học 2015-2016, ITC tuyển khoảng 3800 sinh viên với 3300 sinh viên kỹ sư và 500 sinh viên kỹ thuật viên.

Chương trình đào tạo

ITC cung cấp 4 chương trình học khác nhau bao gồm:

  • Chương trình kỹ sư (5 năm với yêu cầu thực tập 5 tháng)
  • Chương trình kỹ thuật viên (2 năm với yêu cầu 2 tháng thực tập)
  • Chương trình thạc sĩ (Chương trình đào tạo Thạc sĩ song bằng với đối tác đại học cho 2 năm nghiên cứu):

o Thạc sĩ Xây dựng từ năm 2010

o Thạc sĩ Kỹ sư Điện và Năng lượng từ năm 2011

o Thạc sĩ Nông nghiệp và Môi trường từ năm 2012

o Thạc sĩ Kỹ thuật nguồn nước từ năm 2012

o Thạc sĩ Công nghệ di động từ năm 2013

o Thạc sĩ Công nghiệp và Cơ khí từ năm 2013

• Chương trình tiến sĩ (đồng hướng dẫn hợp tác với Pháp và Bỉ)

 

References

http://www.itc.edu.kh/en/index.php/about/overview.html

http://www.itc.edu.kh/en/index.php/home/directory-for-engineering.html

http://www.itc.edu.kh/en/index.php/home/academic/chart-of-learning-skill.html

Document General and Director’s report Board of Trustees Meeting 2015,

http://www.itc.edu.kh/en/index.php/about/board-of-trustees-meeting.html

Địa chỉ trang web: Viện Công nghệ Campuchia – ITC