Bạn là một doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước liên quan đến thực phẩm?

Bạn có thể giúp chúng tôi:

Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể xây dựng các chương trình đào tạo, ở các cấp độ khác nhau (Cử nhân, Thạc sĩ) phù hợp với nhu cầu của bạn. Liên lạc với chúng tôi hoặc để lại thông tin chi tiết nếu bạn quan tâm đến việc cho chúng tôi biết những kỹ năng bạn đang gặp khó khăn khi tuyển dụng việc làm trên thị trường. Bạn cũng có thể đăng bình luận ở đây. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số chương trình thực tập (bạn có thể đăng đề nghị thực tập ở đây) để nâng cao kỹ năng thực hành của sinh viên, bạn có thể đóng góp một số bài giảng cho các trường đại học của chúng tôi, điều đó sẽ cung cấp cho sinh viên của chúng tôi những thông tin mới, nổi bật về doanh nghiệp, nơi họ sẽ được tuyển dụng trong vòng một vài năm tới, Bạn có thể đăng đề nghị việc làm ở đây.

Và bạn có thể nhận được:

Đầu tiên, nếu chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo dựa trên các ý kiến cũng như các nhu cầu của các Doanh nghiệp, các trường đại học của chúng tôi sẽ “đào tạo ra” sinh viên tốt nghiệp với kỹ năng tốt hơn. Bạn đã có thể tìm thấy những nhân tài của chúng tôi ở đây.

Hãy thường xuyên kiểm tra trang web này, bắt đầu từ 2015, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp và cho chính nhân viên bạn. Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (“danh sách gửi thư” của chúng tôi ở cuối trang này) để bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trường đại học đã bước vào một quá trình cải thiện và củng cố mối quan hệ với các Doanh nghiệp. Điều đó có thể dẫn đến nhiều cơ hội, trong đó có sự hợp tác cho dự án nghiên cứu hướng tới sự đổi mới kỹ thuật trong công ty của bạn và nhiều công cụ khác. 

Để đăng ký công ty của bạn…