ท่านกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในวิชาที่เกี่ยวกับอาหารใช่หรือไม่?

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก AsiFood และเหตุผลที่ท่านควรเข้าเว็บไซต์นี้!

AsiFood มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยของท่าน ดังนั้น ช่วงกลางภาคเรียน หลักสูตรฝึกอบรมจะมีความเหมาะสมต่อความต้องการของนายจ้างในอนาคตของท่านมากขึ้น ดังนั้น ท่านจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้งานที่ดีและมีทักษะในตัวท่าน จะมีกิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลักสูตรฝึกอบรมของท่าน: กิจกรรมเชิงปฏิบัติ โครงการออกแบบเฉพาะบุคคล และการฝึกงาน อย่าพลาดสมัครรับข่าวสาร (ด้านล่างของหน้านี้)! อย่าลืม ส่งประวัติของท่านที่นี่ เพื่อรอการติดต่อจากนายจ้างในอนาคตของท่าน! ดูตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงานและทุนการศึกษาที่นี่

แต่เราก็ต้องการท่านและความช่วยเหลือจากท่านเช่นกัน!!! เพราะท่านคือหัวใจสำคัญของขั้นตอนการฝึกอบรม บางครั้งเราอาจถามความเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมของท่าน หรือการฝึกอบรมที่ท่านเคยผ่านมาขณะที่ยังศึกษาอยู่ หรือสิ่งที่ท่านต้องการหรือจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม กรุณาตรวจสอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เวทีแสดงความเห็นของเราเป็นประจำ และกรุณาแสดงความเห็นของท่าน!!!

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์และลงทะเบียนรับข่าวสาร เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อกับท่านได้