Bạn hiện đang học tại trường đại học với chuyên ngành liên quan đến thực phẩm?

Đây là những gì AsiFood sẽ mang lại và lý do tại sao bạn nên sử dụng trang web này!

AsiFood nhắm tới cải thiện mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và trường đại học của bạn. Vì vậy, các khóa đào tạo sẽ phù hợp cho nhu cầu của các nhà tuyển dụng trong tương lai, do đó bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có một công việc tuyệt vời và làm tốt những gì bạn sẽ phải làm! Từng bước một, một số hoạt động mới hoặc kỹ năng nâng cao sẽ xuất hiện trong các chương trình đào tạo: nhiều hoạt động thực tế hơn, nhiều dự án cá nhân khác nhau, các đợt thực tập thiết kế trọng tâm. Đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì, hãy đăng ký trong danh sách gửi thư của chúng tôi (ở cuối trang này)! Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, gửi hồ sơ của bạn ở đây và các bạn sẽ được nhà tuyển dụng liên lạc trong tương lai! Ngoài ra, hãy chú ý đến các chương trình thực tập và học bổng ở đây.

Nhưng chúng tôi cũng cần bạn và thông tin của bạn !!! bởi vì bạn đang ở trung tâm của quá trình đào tạo, đôi khi chúng tôi sẽ hỏi bạn những gì bạn nghĩ về sự đào tạo bạn nhận được, hoặc về sự đào tạo bạn nhận được trong khi bạn đang đi học. Hoặc về những gì bạn muốn hoặc muốn được đào tạo. Hãy thường xuyên xem các câu hỏi liên quan trên diễn đàn của chúng tôi và đưa ra ý kiến ​​của bạn!!!

Do đó, điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi là bạn đăng ký vào trang web này và đăng kí danh sách gửi thư, để chúng tôi sẽ có thể liên lạc với bạn.