คุณรับปริญญาในปีนี้หรือเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้ว…

 

ส่งประวัติของคุณที่นี่

หากท่านกำลังมองหางานที่ใช่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์นี้อาจช่วยท่านได้ เพียงกรอกประสบการณ์และทักษะของท่าน หรือตัดลอกและวางประวัติย่อของท่านลงในเว็บไซต์ แต่คุณจะต้องลงทะเบียนเสียก่อน.

มองหา    โอกาสในการทำงานได้ที่นี่

จากการที่ AsiFood เป็นโครงการที่รวมหลายประเทศ ทั้งกัมพูชา ไทย เวียดนาม และยุโรป ในไม่ช้าจะมีการรับสมัครงานจากประเทศต่างๆ
เข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นประจำ!

เราอาจติดต่อท่านเป็นบางครั้ง เพื่อสอบถามความรู้สึกหลังจบจากมหาวิทยาลัยว่าท่านกำลังมองหางานหรือได้งานทำแล้ว เราอาจสอบถามว่าท่านบริหารจัดการงานแรกของท่านอย่างไร การฝึกอบรมที่เคยได้รับตรงกับความต้องการของนายจ้างหรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม…ดังนั้น

กรุณาลงทะเบียนรับข่าวสาร (ด้านล่างของหน้านี้) และลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้