Bạn nhận bằng tốt nghiệp vào năm nay hay các năm trước…

  Gửi hồ sơ của bạn tại đây

Bạn đang tìm kiếm công việc hoàn hảo, trong khu vực của bạn hoặc ở một nơi khác. Trang web này có thể giúp bạn làm điều đó. Dành chút thời gian để mô tả kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân. Bạn cũng có thể sử dụng CV hiện tại của mình tại đây một cách trực tiếp. Lưu ý rằng bạn cần phải đăng ký

Tìm kiếm  cơ hội việc làm tại đây

Vì AsiFood là một dự án đa quốc gia, với các đối tác Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và châu Âu, những đề nghị việc làm sẽ sớm được gửi đến từ nhiều nơi khác nhau.

Kiểm tra trang web này thường xuyên!

Chúng tôi cũng có thể thỉnh thoảng liên hệ với bạn để biết bạn cảm thấy như thế nào sau khi rời trường đại học, cho dù bạn đang tìm việc hay đang làm việc. Chúng tôi cũng có thể muốn biết cách bạn quản lý kinh nghiệm công việc đầu tiên của mình, dù việc đào tạo của bạn có hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng hay một số có thể tốt hơn trong việc đào tạo của bạn… Vì vậy, hãy đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi trang) và đăng ký trang web này..